Eng
clear
ԱԿԲԱ Ֆեդերացիայի աջակցությամբ ՀԱԹԵՐՔ ՖՈՒԴ ընկերության կողմից երրորդ դասընթացը Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մեղվապահական ընկերությունների համար

Իրականացվեց պրակտիկ դասընթաց նորարարական մեղվափեթակի օրինակով, որտեղ Հաթերք Ֆուդի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Հովսեփյանը մանրամասն նկարագրեց այս կառուցվածքով մեղվափեթակի առավելությունները և դրա դրական ազդեցությունը մեղվաընտանիքի կայուն զարգացման և մթերատվության բարձրացման վրա։ Այստեղ խոսվեց նաև տոհմային մեղվաբուծության ,մայրական կազմի և մեղվաընտանիքների զարգացման առավել արդյունավետ մեթոդների մասին։

Որպես նորարարական ուղղություն մեղվապահության գործում ներկայացվեց նաև մոնոֆլյոր/միածաղիկ/ մեղրի ստացման հնարավորության և արդյունավետության մանրամասները։ Կիսվելով իրենց փորձով՝դասընթացավարները իշառվույտի/ melilotus/ օրինակով ներկաներին բերեցին տվյալ տեսակի մեղրի արտադրության և իրացման կազմակերպման առավել համոզիչ փաստարկներ։

Խոսվեց նաև մարքեթինգային գործնեության անհրաժեշտության մասին , որն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի մեղրի իրացման գործընթացը։ Ինչպես նաև խորը անդրադարձ կատարվեց մեղրի արտահանման հնարավորություններին / հատկապես դեպի արաբական երկրներ/ և այդ հարցում մեղվապահների միմիանց միջև համագործակցության կայացման անհրաժեշտության մասին։