Eng
clear
Ակբա Ֆեդերացիա ՓԲԸ աջակցությամբ ԿԱՆԱՉ ԱՐԱՀԵՏ ՀԿ կողմից 2023թ-ի  դասընթացները՝ այս անգամ Կոտայքի մարզի ֆերմերային տնտեսությունների և IMPACT HUB YEREVAN շահառուների համար

Ֆերմերները   երկու հագեցած օրերի ընթացքում ծանոթացան բարձրարժեք մշակաբույսերի կայուն մշակությանը , ինչպես նաև պայքարի օրգանական և անվտանգ տեխնոլոգիաների կիրառությանը։ Դասընթացավարի կողմից ներկայացվեց հողի նախապատրաստման, ցանքի և վեգետացիայի ընթացքում  խնամքի , բերքահավաքի և հետբերքահավաքային աշխատանքների իրակացման մանրամասն և արդյունավետ մեթոդներ։

Դասընթացների ընթացքում ֆերմերները կիսվեցին փորձով և կազմակերպվեցին թիմային խաղեր։ Կազմվեցին աշխատանքային խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ստեղծեց իր բրենդը, ընտրեց մշակվող բարձրարժեք մշակաբույսը , ներկայացրեց մշակման տեխնոլոգիան և նորարարական միջոցառումները, իրացման ուղիները և եղանակները, արտադրանքի հնարավոր դիվերսիֆիկացիան և ակնկալվող եկամուտները ,սոցիալական և բնապահպանական պահանջների պահպանումը։

Ավարտին ֆերմերները բարձր գնահատական տվեցին դասընթացի կազմակերպման  իրականացմանը և նաև եղան ֆերմերների միջև ապագայում հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ քննարկումներ։