Eng
clear

2022թ-ի հուլիսի 10-ին և 11-ին ԱԿԲԱ Ֆեդերացիայի աջակցությամբ ԿԱՆԱՉ ԱՐԱՀԵՏ ՀԿ-ի կողմից  կազմակերպվեց բարձրարժեք մշակաբույսերի մշակության ուղղված  չորրորդ դասընթացը։ Այն նախաձեռնվել է ԱԿԲԱ Ֆեդերացիայի կողմից և նախատեսված է Բանկի հաճախորդ հանդիսացող երիտասարդ ֆերմերների համար։ ԱԿԲԱ ֆեդերացիան մեծ նշանակություն է տալիս երիտասարդ ֆերմերների կրթությանը ուղղված միջոցառումների շարունակական իրականացմանը։

 

Այս երկու հագեցած օրերի ընթացքում ֆերմերները ծանոթացան բարձրարժեք մշակաբույսերի կայուն մշակությանը , ինչպես նաև պայքարի օրգանական և անվտանգ տեխնոլոգիաների կիրառությանը։ Ներկայացվեց հողի նախապատրաստման, ցանքի և վեգետացիայի ընթացքում  խնամքի , բերքահավաքի և հետբերքահավաքային աշխատանքների իրակացման մանրամասն և արդյունավետ մեթոդներ։ Դասընթացների ընթացքում ֆերմերները կիսվեցին փորձով և կազմակերպվեցին թիմային խաղեր։ Դասընթացի ավարտին ֆերմերները բարձր գնահատական տվեցին դասընթացի կազմակերպման  իրականացմանը և նաև եղան ֆերմերների միջև ապագայում հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ քննարկումներ։